Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/sotosnl/public_html/include/core.php on line 310
SOTOS » Nieuwsbrieven » Nieuwsbrief #6
 Home · Info · Contact · Webmaster

Nr. 6: december 2006

2006 succesvol afgesloten

In de afgelopen herfstvakantie heeft een werkgroep van 8 personen de school in Sindian ingericht met de inventaris die met de container was verzonden.

Toen alles was ingericht kon weer met trots worden vastgesteld dat wij met z?n allen, donateurs en werkgroepleden, een prachtige voorziening hebben gerealiseerd.

Haegens Bouw heeft in haar laatste info uitgebreid aandacht besteed aan het project. Deze uitgave wordt aan alle personeel en relaties toegezonden. SOTOS ontving een aantal exemplaren van het deel van dit blad. U treft dit als bijlage aan. Het scheelt de redactie van de nieuwsbrief het werk om de teksten te schrijven en zoals u kunt zien geven de foto?s in deze uitgave een goede indruk van het project.

NCDO

Nu het gehele project financieel is gerealiseerd is de verantwoording naar NCDO opgestuurd.

Onderdeel van deze verantwoording is de goedkeurende verklaring van de accountant.

Het kantoor Ottevanger heeft de financi?le administratie gecontroleerd en in orde bevonden.

En nu, het vervolg

De school is klaar. In de volgende Nieuwsflits hopen wij u te kunnen berichten over de eerste verdere kontakten tussen leerlingen van het Dendron College en de scholen in Sindian.

SOTOS in Gambia

Zoals u kunt lezen in het Haegens artikel heeft SOTOS de intentie uitgesproken om ook in Gambia, op basis van het zelfde concept een school te bouwen.

De financiering zal dan gebaseerd worden op de opbrengsten van de verkoop van auto?s van de Amsterdam Dakar Challenge. Bestuur van SOTOS is in overleg met een stichting ?Sanyang? die hetzelfde doel na- streeft: een school voor beroepsonderwijs op het platteland bouwen. Zij hebben aangegeven voor het onderwijs te kunnen zorgen.

De eerste groepen ?challengegangers? zijn inmiddels vertrokken en ook al aangekomen.

Het project in Gambia zal los staan van de activiteiten in Sindian.

Voor Sindian hebben wij, zoals u bekend is, een derde fase, uitbreiding met productie onderwijs op en hoger niveau, voorzien.

Middelen die inmiddels zijn toegezegd voor Sindian zullen daaraan dan ook worden besteed.

DVD

Bij deze nieuwsflits treft u een dvd aan van ons project in Sindian.

Op deze dvd is een presentatie van het project gezet vanaf de ontwikkeling tot en met de opening en de daarna voltooide inrichting.

Het bestuur is Alex Negendank en Sonja en Wiel Kivits dankbaar voor het ?nachtwerk? om deze DVD samen te stellen en in grote oplage tijdig te produceren.

Wij hopen dat u in deze kerst en nieuwjaarstijd bij het zien van de beelden een even grote voldoening voelt als wij.

Bestuur en werkgroepleden wensen alle betrokkenen en donateurs een gezond en goed 2007.

Wij hopen ook in het nieuwe jaar op uw betrokkenheid te mogen rekenen.

Bestuur SOTOS