top of page

Jaaroverzicht 2008

In 2008 zijn twee bouwprojecten opgestart.

Ter controle en voorbereiding op de opening  van de projecten in april 2009 hebben de heren van Eck en Scheres een werkbezoek afgelegd  van 10 t/m 18 oktober.

De financiering van het CEM project gebeurt vanuit de middelen die de deelnemers aan de Amsterdam-Dakar Challenge met Nederlandse sponsorgelden hebben bijeengebracht en gedoneerd aan SOTOS. Beide projecten zijn in 2008 opgestart en worden in 2009 voltooid.

Een belangrijk deel van de financiering voor de uitbreiding van CFP is gedoneerd door de heer Janssen sr. Van Janssen Bouw Helden.

 

T.a.v. donaties.

Uitgangspunt is dat donaties voor 100% worden ingezet voor de realisering van de projecten. Enkele donateurs, waaronder Bouw Opleidings Centrum en Haegens Bouw, doneren specifiek aan de SOTOS werkorganisatie. De algemene kosten en ook kosten voor werkbezoeken worden zoveel mogelijk uit deze donaties gedekt. De kosten voor de werkbezoeken worden daarom altijd apart vermeld van de projectkosten.

 

Financieel overzicht 2008

Saldo 2007/Banksaldi per 01-01-2008;   €50.588,66

 

 

Inkomsten:

Donaties  t.b.v. SOTOS organisatie                3.853,35

Donaties projecten                                        41.391,06

Donaties deeln A’dam-Dakar                       10.795,00

Sponsorloop                                                     3.144,00

Rente                                                                        1,18

————  +

Totaal inkomsten en saldo uit 2007;       €109.773,25               

 

 

 

Uitgaven:

Werkbezoek                                                     2.418,11

Kosten website*                                                 999,60

Algemene kosten                                               118,85

Bankkosten                                                         228,31

Onderhoud gebouw CFP Sindian                      500,00

SAMB Bouw CEM en uitbr CFP                    50.054,55

Transport/ container                                      1.660,00

Projectkosten in NL                                             18,32

Materialen t.b.v. CFP Sindian                           540,00

Kosten Sane, uitgaven in Senegal                 1000,00

———— +

Totaal uitgaven                                           €57.537,74

 

Banksaldi per 31-12-2008;                       €52.235,51

 

*incl vooruitbetaald 499,30 voor 2009

 

Het batig saldo over 2008 staat grotendeels gereserveerd voor de afbouw in 2009 van het project CEM fase 1 met inrichting computerlokaal en uitbreiding CFP Sindian met praktijkruimte motorvoertuigen.

bottom of page