top of page

Jaaroverzicht 2013

In maart 2013 werd het uitwisselingsproject ‘inrichten computerlokaal CFP Sindian’ uitgevoerd.

 

6 leerlingen van Dendron College en 4 begeleiders/bestuursleden en 2 donateurs vormden de delegatie van dit werkbezoek. Het netwerk is grotendeels in 2012 gebouwd door de leerlingen. De project kosten m.b.t. aanschaf materialen, container etc. zijn grotendeels in de jaarcijfers van 2012 opgenomen. Dit geldt ook voor een deel van de reiskosten.

Leerlingen van Dendron College waren actief in de werving van middelen: Sponsorloop en wafelbak actie brachten € 3.532,– op.

 

T.a.v. donaties.

Uitgangspunt is dat donaties voor 100% worden ingezet voor de realisering van de projecten. Enkele donateurs, waaronder Bouw Opleidings Centrum en Haegens Bouw, doneren specifiek aan de SOTOS werkorganisatie. De algemene kosten en ook kosten voor werkbezoeken worden zoveel mogelijk uit deze donaties gedekt. De kosten voor de werkbezoeken worden daarom altijd apart vermeld van de projectkosten.

 

Dit jaar ging Haegens Bouw failliet. Het bestuur zal bezien op welke wijze netwerken van het bedrijfsleven bij onze stichting kunnen worden en blijven betrokken.

 

Financieel overzicht 2013

 

 

Saldo 2012/Banksaldi per 01-01-2013;  €12.452,21

 

Inkomsten:

Donaties  t.b.v. SOTOS organisatie               3.125,00

Donaties projecten                                        6.282,55

Sponsorloop/acties Dendron                       3.532,00

Inkomsten kosten uitwisseling                    1.000,00

Inkomsten reiskosten donateurs *              1.210,00

————  +

Totaal inkomsten en saldi uit 2013;        €27.601,76               

 

 

 

Uitgaven:

Werkbezoek    *                                             1.048,50

Bankkosten                                                      121,08

Website                                                            151,25

Transport container                                    3.000,00

Projectkosten CFP in NL                                  27,00

Reiskosten donateurs 2013 *                     1.211,17

kosten uitwisseling 2013                             1395,75

Kosten Sane, budget  Senegal                   2.500,00

———— +

Totaal uitgaven                                          €8.243,58

 

Banksaldi per 31-12-2013;                    €19.358,18

 

* € 2.422,33 in 2012 vooruitbetaald voor bezoek febr  2013

 

Het batig saldo over 2013 staat grotendeels gereserveerd voor de in ontwikkeling te nemen projecten in 2014 en 2015.

bottom of page