top of page
PARTNERSHIP SOTOS  NEDERLAND
ENHET CONSEIL DEPARTEMENTAL DE BIGNONA

Voor de volledige informatie, klik hier

In de afgelopen drie decennia, werden de verschillende bosgebieden in Senegal,  gekenmerkt door een uitgesproken verslechtering van hun vegetatie.

 

De oorzaken zijn de toename van de bevolkingsdruk als gevolg van de demografische veranderingen en urbanisatie, en de niet-duurzame exploitatie van bos- en ecosystemen en bosbranden.

 

Het algemene doel is om de houtindustrie beter te organiseren, om het milieu te beschermen, zorgen voor de duurzame behoeften van de bevolking en een constante aanvoer voor bedrijven en opleidingscentra van het departement Bignona.

Specifieke doelen:

  •  Versterking van de capaciteit van de deelnemers voor een duurzaam beheer van onze bossen,  passend binnen lokale gebruiken;

  • Bewust te maken van de 11 dorpen in de 2 regio’s over de noodzaak natuurlijke hulpbronnen te beschermen en aan te passen aan de gevolgen van de opwarming van het klimaat;

  • Bosbouwbeleid ontwikkelen voor een betere bescherming van onze  natuurlijke hulpbronnen;

  • Kwetsbare bevolkingsgroepen ondersteunen als beheerders van het bos  om onveilige voedselvoorziening en armoede te voorkomen;

  • Beplanting van het bos van  Boutolatte herstellen door de  plantenkwekerijen, bescherming en herbebossing;

bottom of page