top of page
IMG_7258.jpeg
Centre de Formation Professionelle
CFP

Vanuit eerdere contacten en hulp aan een centrum voor beroepsonderwijs in provinciehoofdstad Ziguinchor werd door de president van de Regio gevraagd om te komen tot het bouwen van een school voor beroepsonderwijs in een centrumdorp in de regio. 

 

Het grote probleem van Senegal, en nagenoeg alle ontwikkelingslanden, is dat jongeren vanuit het platteland massaal naar de stad of het buitenland trekken met de verwachting daar een bestaan op te bouwen met alle maatschappelijke problemen van dien. Om dit probleem in de kiem te keren wil de regionale overheid beroepsopleidingen aanbieden op platteland in een regio waar voldoende economische ontwikkelingsmogelijkheden zijn. 

 

Het CFP project werd in 2006 gerealiseerd met de bouw en inrichting van een school voor (technisch) beroepsonderwijs. 

 
Het CFP  is gebouwd voor ca. 150 leerlingen en is overgedragen aan de Senegalese overheid die verantwoordelijk is voor de uitvoering en bekostiging van het onderwijs. 

 

Op het CFP worden opleidingen verzorgd voor de beroepen; bouw, motorvoertuigentechniek, elektrotechniek en opleidingen in confectie, uiterlijke en horeca. Daarnaast is de locatie multifunctioneel en in het ontwerp zijn alle lesruimtes gevormd rond een binnenplein. 

Het CFP, de praktijkschool in 2005 gebouwd door SOTOS, met de lokalen: 

Elektrotechniek 

Metaaltechniek 

Motorvoertuigentechniek 

Confectie / kleding. 

Informatica 

Bouwtechniek 

 

In 2009; 

- Heeft SOTOS  een waterput gebouwd en kan er aan hygiënevorming worden gedaan. 

 

In 2013; 

- Heeft  SOTOS  de lokalen Informatica en Confectie vernieuwd en uitgebreid, vanwege de grote behoefte aan deze twee opleidingen. 

 

In 2016; 

- Zijn het restaurant / keuken en 2 hotelkamers gebouwd. 

bottom of page