top of page

ANBI algemene informatie

SOTOS staat bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI instelling

RSIN / fiscaal nummer: 8120.95.066

Beloningsbeleid: SOTOS bestuur bestaat uit vrijwilligers met reiskostenvergoeding voor monitoring projecten Senegal

 

Doelstelling:

De visie van SOTOS op ontwikkelingssamenwerking is gebaseerd op ondersteuning van (technische) onderwijsontwikkeling op het Senegalese platteland en structurele contacten tussen docenten en leerlingen van CEM en CFP te Sindian  en Dendron College Horst.

Om continuïteit van de projecten te waarborgen zijn vanaf de start in 2006 afspraken gemaakt  en vastgelegd met de regionale en landelijke overheden waarin de wederzijdse taken en verantwoordelijkheden zijn omschreven.

bottom of page